3D modeler 2D plans Sections Visualizations
Copyright (C) 2018 Domus-M

Voor algemeen 2D en 3D tekenwerk

 • Intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening
 • Organisatie van projecten en onderliggende modellen
 • Standaard 2D en 3D tekenfuncties (tekenen en editeren van punten, lijnen, gebroken lijnen, polygonen, bogen, cirkels, B-splines, arceringen, teksten, figuren, maten)
 • Geometrische editor voor geparameteriseerde figuren
 • Definieerbare eigenschappen op elementen
 • Organisatie van elementen en delen van elementen met behulp van lagen, voor het identificeren en visualiseren van elementen per type (deuren, muren, vloeren, … ) en per aard van voorstelling (planvoorstelling, 3D, snedevoorstelling, …)
 • Krachtige aanvullende bevelen welke het tekenen sterk vereenvoudigen zoals :
  • Trimmen van elementen (2D & 3D)
  • Automatisch genereren van een 3D model door het projecteren van een plan elementen tegen een set van vlakken
  • Snijden van elementen
  • Genereren van een 3D element door een doorsnede uit te zetten langsheen een tracé (bv. balken)
 • Krachtige mogelijkheden bij het opvragen van locaties (bv. punt loodrecht op een lijnelement, punten parallel aan lijnelementen, …)
 • Gebruik van in 3D te definiëren werkvlakken met een eigen assenkruis
 • Mogelijkheid om afbeeldingen als achtergrond (onderleggers) te gebruiken waardoor ingescande plannen kunnen gedigitaliseerd worden of waardoor schetsen kunnen omgezet worden naar een CAD tekening
 • Verwijderen van verborgen oppervlakken en lijnen
 • Opmaken van meetstaten
 • DXF-interface voor het uitwisselen van modellen met andere CAD pakketten zoals AutoCAD
 • Afdrukken van plannen
 • Meertalig, momenteel engels, nederlands, frans, duits
 • Online documentatie

 

<Bundels