3D modeler 2D plans Sections Visualizations
Copyright (C) 2018 Domus-M

Cad4B is een éénvoudige en betaalbare CAD software met krachtige 2D en 3D tekenfunctionaliteit, voornamelijk bedoeld voor aannemers in de bouwsector en voor architecten, ontwerpers en tekenaars.

De bedoeling is op een zeer productieve manier modellen en plannen te kunnen maken en de tijd die nodig is om aan te passen te beperken.

Allerhande kleine en grote uitbreidingen zijn mogelijk op het basis platform om repetitieve of tijdslopende handelingen te elimineren.

Aansluitend zorgt een administratieve software, ondersteund door een data base, voor het aanmaken van meetstaten,  beschrijvende werkdocumenten, offertes, orders, bestellingen, facturen, … 


Kenmerken:

 • Intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening
 • Organisatie van projecten en onderliggende modellen
 • Standaard 2D en 3D tekenfuncties (tekenen en editeren van punten, lijnen, gebroken lijnen, polygonen, bogen, cirkels, B-splines, arceringen, teksten, figuren, maten)
 • Geometrische editor voor geparameteriseerde figuren
 • Definieerbare eigenschappen op elementen
 • Logische architecturale elementen zoals muren, deuren, vensters, daken, funderingen, …
 • Organisatie van elementen en delen van elementen met behulp van lagen, voor het identificeren en visualiseren van elementen per type (deuren, muren, vloeren, … ) en per aard van voorstelling (planvoorstelling, 3D, snedevoorstelling, …)
 • Krachtige aanvullende bevelen welke het tekenen sterk vereenvoudigen zoals :
  • Trimmen van elementen (2D & 3D)
  • Automatisch genereren van een 3D model door het projecteren van een plan elementen tegen een set van vlakken
  • Snijden van elementen
  • Genereren van een 3D element door een doorsnede uit te zetten langsheen een tracé (bv. balken)
 • Krachtige mogelijkheden bij het opvragen van locaties (bv. punt loodrecht op een lijnelement, punten parallel aan lijnelementen, …)
 • Gebruik van in 3D te definiëren werkvlakken met een eigen assenkruis
 • Mogelijkheid om afbeeldingen als achtergrond (onderleggers) te gebruiken waardoor ingescande plannen kunnen gedigitaliseerd worden of waardoor schetsen kunnen omgezet worden naar een CAD tekening
 • Verwijderen van verborgen oppervlakken en lijnen
 • Automatisch assembleren van 3D modellen
 • Automatisch aanmaken van sneden en gevels
 • Opmaken van meetstaten
 • Tekenen van terreinen
 • Renderen van fotorealistische beelden van 3D modellen
 • Perspectief parameters bepalen uit een foto
 • Foto overtekenen en getekende elementen mappen naar de 3D modelruimte
 • DXF-interface voor het uitwisselen van modellen met andere CAD pakketten zoals AutoCAD
 • Afdrukken van plannen
 • Aanmaken van maquette snijplannen
 • Aanmaken van STL bestanden voor 3D printer
 • Meertalig, momenteel engels, nederlands, frans, duits
 • Online help