3D modeler 2D plans Sections Visualizations
Copyright (C) 2018 Domus-M

Een module is een groep van functies die een extensie vormen op een bundel. Momenteel zijn volgende modules beschikbaar:

 

Cad4B+render

Extensie voor het maken van fotorealistische beelden

 

Cad4B+coverings

Extensie voor het tekenen, visualiseren en opmeten van tegelbekledingen (bv. vloeren)

 

Cad4B+maquette

Extensie voor het maken van maquettes

 

Cad4B+terrains

Extensie voor het tekenen, visualiseren en opmeten van terreinen

 

Cad4B+back office

Extensie voor het koppelen van 3D CAD modellen met een database om bestekken, offertes, facturen, … te kunnen genereren